Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

Úvod Naše služby Fotogalerie Technika O zrakových vadách Braillovo písmo Informace a dokumenty Aktuality Kontakt LionsEYE

u 3% narozených dětí dochází k tupozrakosti
u 4% dětí vzniká šilhavost
každé 4. dítě trpí refrakční vadou

95% všech poruch vidění lze úspěšně léčit

... pokud jsou odhaleny včas


V roce 2015 jsme vyšetřili 5.901 dětí.
Od počátku projektu (poloviny roku 2010) jsme vyšetřili přes 30.000 dětí.
U 9,7% dětí byla nalezena odchyka, z toho v 2,76 případů šlo o anizometropii.
Všechny vyšetření jsme provedli díky našim sponzorům ZDARMA.

Lions Eye je projekt screeningového vyšetření zraku předškolních dětí.

V rámci tohoto projektu bude screeningové vyšetření zraku prováděno:

 • přímo v mateřských školách v Českých Budějovicích, a to u všech dětí
 • ambulantně, na základě doporučení dětského lékaře nebo na vlastní žádost rodičů, v centru sociálních služeb Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s., Roudenská 18, České Budějovice, nedaleko Jižní zastávky ČD

  Vyšetření zraku je prováděno ZDARMA a je určeno dětem ve věku do 6 let. Vhodné je i pro kojence.

  Zrak je vyšetřen přístrojem plusoptiX A09, který ze vzdálenosti 1 metru pořídí snímek očí. Během jedné vteřiny vyhodnotí, zda je zrak dítěte v pořádku. Není potřeba aplikovat oční kapky, nebo jinak dítě na výkon připravovat. Vše probíhá jako u fotografa. Děti si mohou hrát a nejsou vystavovány stresu.

  O termínu vyšetření budete informováni Mateřskou školou, kterou Vaše dítě navštěvuje. O volných termínech ambulantního měření v Tyflokabinetu se informujte na telefonním čísle 721 344 962
  a na e-mailových adresách: lions-eye@lionsclub-cb.cz nebo lions-eye@tyflokabinet-cb.cz

  Výsledkem vyšetření je protokol s naměřenými údaji, který předáte svému dětskému lékaři. Ten v případě zjištěných potřeby rozhodne o dalším léčebném postupu.

 • Lions Club České Budějovice je součástí mezinárodního humanitárního hnutí na podporu prevence a léčby zrakového postižení.

  Screeningové vyšetření nenahrazuje kompletní vyšetření očním lékařem. Nemůže odhalit všechny oční vady, ale klade si za cíl diagnostikovat důležité faktory pro správný vývoj zraku.

  Důležité informace ke stažení

  Všeobecné informace o projektu Lions Eye: letáček
  Popis přístroje a měření naleznete zde: plusoptiX A09
  Informace pro Mateřské školy, které mají zájem o hromadná vyšetření: informace
  Formulář pro Mateřské školy - seznam dětí formulář
  Slovníček medicinských výrazů: slovníček
  Vizitková kartička s kontaktem do ordinací lékařů: kartičky
  prezentace projektu, setkání ředitelů MŠ, 12.5.2010 Č. Budějovice, Ing. Trešl prezentace 1
  prezentace projektu, setkání ředitelů MŠ, 12.5.2010 Č. Budějovice, Ing. Steringa prezentace 2

  Certifikáty přístroje
  prohlášení o shodě       certifikát ISO       certifikát EC  Reportáž Jihočeské televize - vyšetřili jsme 30 tisíc dětí - 14. 9. 2016


  Reportáž Jihočeské televize o našem screeningu - 29. 1. 2014  Reportáž TV Prima o našem screeningu - 26. 12. 2011
  Co je na protokolu uvedeno:

 • jméno a příjmení - je pouze údaj pro identifikaci, v rámci tohoto projektu se osobní data dále nezpracovávají ani nearchivují
 • datum narození - údaj nezbytný pro vyhodnocení naměřených hodnot
 • Refrakce - hodnoty pro pravé a levé oko v pořadí dioptr. hodnota sférická, cylindrická, osa cylindru
 • Asymetrie - úhel svírající pohledové směry očí (šilhavost)
 • Zornice - velikost pravé a levé zornice
 • Vzdálenost zornic - pouze informativní údaj
 • mapa rohovkových reflexů pravého (OD) a levého (OS) oka - zelené body jsou místa měření s korektními optickými parametry, červené body jsou místa na rohovce, kde měření vykázalo výraznou odchylku
 • Dále na protokolu je tabulka s mezními referenčními hodnotami • příklad protokolu o měření


  Podporuje nás